– Éin skule er ikkje noko problem. Muslimske foreldre har den same foreldreretten som andre som får etablere friskular på religiøst grunnlag, seier utdanningspolitisk talsmann i KrF, Hans Fredrik Grøvan, til Vårt Land. Han meiner difor at Oslo bør få Norges første muslimske grunnskule.