I et essay på 6.000 ord beskriver den 92-årige forrige paven, Benedikt, årsaker til at overgrepskrisen i Den katolske kirke kunne utvikle seg som den har gjort. Han mener at den seksuelle frigjøringen på 1960-tallet har spilt inn, men at utviklingen internt i Den katolske kirke også hadde beredt grunnen.