Sigurd Bekkevold er pastor i pinsemenigheten Salt Bergenskirken, og vokste delvis opp i BCC. Han er veldig positiv til signalene BCC sender.