I et debattinnlegg i dagens avis sammenligner teolog Elisabeth Tveito Johnsen ulike typer gudstjenester med et marked.