Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk leder i KrF, ser faren for at Drivkraft kan virke splittende på KrF: