Nyhet

Mens budsjettdramaet spisser seg til på borgerlig side, la partileder Jonas Gahr Støre og finanstalskvinne Marianne Marthinsen frem Arbeiderpartiets alternativ.

Ap godtar at rundt 2 milliarder bistandskroner omdisponeres til å hjelpe flyktninger. Men partiet vil skåne bevilgninger til FN og vil plusse på igjen de 968 millionene til «sivilt samfunn» i langsiktig bistand.

– Dette var et kirurgisk angrep på én del av det norske bistandsbudsjettet, som også har verdi fordi denne mobiliserer i det norske samfunnet, sier Støre til Vårt Land.

Han oppfordrer KrF og Venstre til å kjempe for FN i pågående budsjettforhandlinger.