Mens budsjettdramaet spisser seg til på borgerlig side, la partileder Jonas Gahr Støre og finanstalskvinne Marianne Marthinsen frem Arbeiderpartiets alternativ.