Arkeologene trodde knapt sine egne øyne, da de gjorde funn av et hedensk gudshus utenfor Ørsta på Sunnmøre. Aldri før er det gjort et slikt funn her i landet, ifølge Universitetsmuseene i Bergen. De leder utgravingen.  Forsker og utgravingsleder Søren Diinhoff. Foto: Universitetsmuseet i Bergen

– Dette er et veldig spesielt og helt fantastisk funn, sier utgravingsleder Søren Diinhoff til Vårt Land. 

Trolig ble bygget, som er et såkalt gudehov og måler rundt 14 ganger sju meter, brukt til å tilbe norrøne guder.

NRK omtalte saken først.

 

Har gjort en håndfull funn i hele Skandinavia

Diinhoff anslår at huset er fra mellom år 600 og år 1000, altså vikingtiden. Han forklarer at de tror bygget ble brukt til større religiøse fester. Her ble det muligens avholdt offerseremonier til de norrøne gudene, i forbindelse med blant annet sommer- og vintersolverv. Slike seremonier skjedde ofte som såkalte «blot», hvor det ble slaktet dyr og tilbredt store måltider, som ble inntatt til ære for gudene og forfedrene. 

En av årsakene til at dette er et så sjeldent funn, er at mange av de tidligste middelalderkirkene ble bygget oppå tidigere gudehov.

– Vi vet at mange av dem som var ledende personer innenfor åsatrua, også var tidlig ute med å konvertere til kristendommen. Da bygget man kirker på de stedene som allerede var viktige religiøse steder. Det er også grunnen til at vi finner rester av gudehov under tidlige middelalderkirker, sier han. 

Han understreker at det ikke er bygget en kirke oppå i dette tilfellet, men at det har vært tilfellet andre steder man har funnet rester av gudehov. 

– Overraskende 

Funnet er en del av en større utgraving på gården Ose, som er en gammel stormannsgård, hvor slike gudehov ofte var å finne. 

– Sånn sett visste vi at dette var et sted hvor det kunne være, men det er likevel overraskende å gjøre slike funn, når vi vet at det ikke er gjort liknende funn i Norge noen gang, sier Diinhoff. 

Han understreker at det i hele Skandinavia kun funnet spor av en håndfull slike bygninger.

Usikker på hva det var som foregikk

Når det gjelder hva som faktisk skjedde på innsiden av slike bygninger, understreker Diinhoff at forskerne fortsatt vet svært lite om hvordan åsatrua faktisk ble praktisert av vikingene. 

– Det lille man vet, har man fra Snorre, og den eldre og den yngre Edda. Det er en kristen manns framstilling av hvordan den gamle troen ble praktisert, og man kan derfor ikke vært helt sikker på detaljene rundt hvordan det faktisk var, sier Diinhoff. 

Forskerne er langt fra ferdige med funnstedet og skal bruke tiden framover på å forsøke å få fastslått når restene er fra. 

Bildet av Søren Diinhoff øverst i saken er tatt av Universitetsmuseet i Bergen.