– Ei anna endring er også synleg, og denne er problematisk, seier forskingsprofessor ved Prio, Kristian Berg Harpviken, ein røynd forskar på området norsk utanrikspolitikk.