Sjømannskirken sendte seks barn og unge hjem til Norge fra Spania i fjor. De siste to årene har Sjømannskirken registrert 1.500 sosial­saker årlig – saker hvor det er behov for kontakt med for ­eksempel familie, venner, utenrikstjeneste, helsevesen eller ­politi, og hvor det ofte er nødvendig med oppfølging. De ansatte opplever at nordmenn har økende forventninger til hva kirken kan hjelpe til med, og sosialsakene blir stadig mer krevende og komplekse, og krever mye arbeid. Mange av de tyngste sakene har sammenheng med rus, psykiatri, omsorgssvikt eller vold.