– Å unnlate å vise karikaturene i undervisningssammenheng blir historiefornektelse, sier Vebjørn Selbekk.