Nyhet

En fersk, svensk studie viser at religionsundervisningen preges av en sekularisme, og at holdningen blant elever og lærere er at religion er utdatert og lite nyttig i dagens samfunn. Forskeren bak undersøkelsen, Karin Kittelmann Flensner, observerte flere hundre religionstimer. Saken ble først omtalt i Norge av forskning.no.

– I klasserommet kan den sekulære holdningen sees på som en alminnelig og nøytral posisjon, mens religion kan bli sett på som noe avvikende og rart, sier Geir Skeie, professor ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Stockholm.

Han forstår hvorfor en dominerende sekularitet kan føre til mindre forståelse og respekt for ulike religioner hos elevene.