Et nytt lovforslag skal gjøre det ulovlig å «promotere eller godkjenne seksuell aktivitet for mindreårige». Gruppa vil også fremme anti-abort og anti-
prevensjon i skolene.