– FRI kjente nettverket Til Helhet godt fra før, og har også ved flere anledninger prøvd å synliggjøre og stanse deres arbeid. Vi er ekstremt bekymret for at noen tilbyr en slik tjeneste som tar utgangspunkt i at noe er feil med mennesker, sier Ingvild Endestad, leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.