Den lenge bebudede rapporten fra FNs klimasekretariat som ble lansert i går kan bli starten på en helt ny måte å forholde seg til utslippskutt av klimagasser.