– Religionspolitikken bærer preg av at den først og fremst har handlet om statens forhold til Den norske kirke. Spørsmål som nikab og hijab ender ofte opp bare som en del av innvandrings- og integreringspolitikken. Men religionspolitikken er så mye mer. Det tror jeg en del politikere enten ikke makter eller ønsker å se.