Fredag møtes representanter fra Bakkehaugen menighet med Oslo kirkelige fellesråd og Oslo bispedømmeråd for å diskutere hvordan kirken skal leies ut fremover. Bakkehaugen er en av kirkene som fortsatt skal ha en form for menighetsaktivitet.