– Det beste middelet mot ulikhet og fattigdom er universelle ordninger som vi har i vårt eget land. Vi trenger to ting: institusjoner som fungerer, og et skattesystem som kan finansiere dem. Men i norsk bistand skjer dette i veldig liten grad, Hilde Frafjord Johnson til Vårt Land.