Den colombianske presidenten benyttet Nobelforedraget til å etterlyse en ny strategi i den globale kampen mot narkotika: