15. august skrev Vårt Land en artikkel om samlivsstriden som rystet KRIK. Utgangspunktet var et Facebook-innlegg fra et mangeårig KRIK-medlem, Bjørnar Vetrhus, som hevdet at «ledelsen i KRIK med Erling Ekroll i spissen i løpet av den siste tiden har endret spillereglene for KRIK-ledere i stillhet.