Arbeidsgiverorganisasjonen KA og ni arbeidstakerorganisasjoner har gått sammen i en protest mot Solberg-regjeringens forslag til kirkebudsjett.