– Prosjektene som får penger fra TV-aksjonen, er for folk som er langt unna arbeidsmarkedet, sier Johannes Heggland, assisterende generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

Hvert år kjemper en rekke organisasjoner om å bli mottaker for NRKs TV-aksjon. Søndagens aksjon går til inntekt til Kirkens Bymisjon

Heggland anslår at Kirkens Bymisjons tolv stiftelser til sammen får 72 prosent av sine inntekter fra det offentlige.

– Men dette er stort sett låst til oppdragsvirksomhet, som sykehjem, behandlingsinstitusjoner, og så videre, sier han.

Tydelig kontroll

Heggland mener folk kan være trygge på at inntektene fra TV-aksjonen vil bli brukt på en god måte.

– TV-aksjonen har et tydelig rapporterings- og kontrollregime. Pengene skal brukes over hele landet over noen år, og vi har klare planer, sier han.

Blant Kirkens Bymisjons tilbud er I jobb, der mennesker kan komme innom, jobbe i noen timer, og så få lønn for arbeidet, uten langsiktige forpliktelser.

– Arbeidsplassen er viktig for mange av oss, ikke bare fordi vi tjener penger, men fordi den gir oss tilhørighet, fellesskap og et selvbilde, sier Heggland.

LES MER: Frie til å påvirke

Vil skape nye bilder av rusmisbrukere

Heggland forteller om et tilfelle da noen av tilbudets brukere, som hadde drevet med rydding og renhold, fortalte at noen eldre damer kom og klappet dem på skulderen.

– De sa at de gjorde en bra jobb, og at byen trengte flere som dem. Da har vi gjort noe viktig: Vi har skapt et annet bilde av hvem rusmisbrukere er, og vist at de ikke bare byr på problemer, men at de også er ressurser og medmennesker, sier Heggland.

Det vil alltid være behov for oss

Men er det ikke merkelig at det er dere som må stå for dette tilbudet?

– På den ene siden skulle vi gjerne ønske at Nav hadde flere strenger å spille på i møte med organisasjoner som Kirkens Bymisjon, som hjelper folk som ikke har noe sted å gå til. Men samtidig må vi erkjenne at det finnes, og alltid vil finnes mennesker som er såpass langt unna arbeidslivet, at alle gode krefter må jobbe på lag for at folk skal ha en tilhørighet, sier Heggland.

Han mener det alltid vil finnes mennesker som faller utenfor det offentlige systemet, og at det alltid vil finnes et behov for organisasjoner som Kirkens Bymisjon. Heggland peker på at organisasjonen også jobber med å påvirke politikken, og øke bevisstheten rundt utenforskap i Norge.

– TV-aksjonen hjelper ikke bare ved at folk bidrar med penger, det gir også folk mer kunnskap om problemet, sier Heggland.

Bidrar til varmere velferd

Helseminister Bent Høie mener frivillige organisasjoner som Kirkens Bymisjon bidrar til et varmere velferdstilbud.

– De har en betydelig tilleggsverdi gjennom frivilligheten de representerer, og mangfoldet. Jeg mener Norge hadde vært et fattigere land hvis ikke Kirkens Bymisjon og lignende organisasjoner hadde en rolle i arbeidet, sier helseministeren.

Han fritar likevel ikke stat og kommune ansvaret for å være med på finansiering av denne typen tilbud.

– Men jeg synes det er flott at vi i tillegg altså klarer å mobilisere frivillige, og få befolkningen til å gi penger til TV-aksjonen, sier Høie.

Han oppfordrer folk til å gi til TV-aksjonen på søndag.

– Jeg vil si at dette er noen av pengene vi får mest varm velferd ut av.

Helseministeren legger til at det faktisk er penger til overs i årets statsbudsjett. Det vil bli lyst ut mer penger til slike frivillige tiltak, opplyser han.

– Jeg håper mange søker, avslutter helseministeren.