Nyheter

– Jeg får inn flere eksempler på samehets enn jeg publiserer i Twitterkontoen, sier forsker Mikkel Berg-Nordlie. Han forsker på urfolkspolitikk og har begynt å samle på eksempler på hets mot samer på Twitterkontoen «Samehets».

Et av eksemplene er et leserinnlegg fra 17. januar, som sto i Fremover, lokalavisa for Narvik og Ofoten: «Tysfjord kommune har ikke helt lykkes med integrerings politikken. Vi var ikke harde nok i klypa, men tillot at det fikk utvikle seg lukkede miljøer i små samfunn hvor innavl ble et problem. Det ser vi nå resultatet av i den såkalte Tysfjord saken.»

Avisa Nordland, den største avisa i fylket, lot innlegget stå på nett uten frasen om innavl.

For Mikkel Berg-Nordlie er slike innlegg en del av hverdagen. Kontoen «Samehets» er en del av den samepolitiske organisasjonen Jurddabeassi («Tankeredet»).