Nyhet

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har ­bidratt til oppløsning av statskirkeordningen, og til at like­behandling av trossamfunn er blitt et tungtveiende, «uangripelig» politisk prinsipp.

Det fastslår Cora Alexa Døving, forsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Hun har studert STL som ­politisk aktør siden oppstarten for 20 år siden. Funnene presenteres i en artikkel i siste nummer av magasinet Kirke og Kultur.

LES MER: Fra smalt til stort

Har hatt gjennomslag