Nyheter

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har ­bidratt til oppløsning av statskirkeordningen, og til at like­behandling av trossamfunn er blitt et tungtveiende, «uangripelig» politisk prinsipp.