– Jeg synes det har vært urimelig mye pes på dette og jeg opplever det som uberettiget kritikk. Det bygger mer på antakelser enn kunnskap, sier rektor Rune Monsen ved Fridalen skole.