Barnet er fødd av surrogatmor i USA. Norsk kvinne får ikkje lov til å bli juridisk mor i Norge. No saksøkjer ho staten. Kvinna vil ha fulle rettar også i Norge som barnets juridiske mor.