Nyhet

– NRK må gjøre rede for retningslinjene sine. Hvorfor kan de nekte nyhetsankere å bære kors, samtidig som de lar andre programledere få bære hijab, spør Line Konstali.

Nå klager hun statskanalen inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for religiøs diskriminering av ansatte i NRK.

Konstali, som er informasjonsleder i Himalpartner (tidligere Tibetmisjonen), understreker at klagen er sendt inn av henne som privatperson.

Korsnekt-saken