Det er særlig kledningen av 
kirken som har ført til høy ­temperatur i debatten om gjenoppbyggingen. Den er nemlig kledd i porselen – en referanse til byens industrihistorie. Kritikerne mener den ikke passer inn i omgivelsene, særlig siden den ligger så tett til byens trehus­bebyggelse.