Forskningsrådet har bevilget drøyt 160 millioner kroner til syv nye, nasjonale forsker­skoler for perioden 2016-2023. To av forsker­skolene som har fått midler vil være et tilbud til doktorgradsstipendiater som har religion som tema for avhandlingen.