Nyhet

Forskningsrådet har bevilget drøyt 160 millioner kroner til syv nye, nasjonale forsker­skoler for perioden 2016-2023. To av forsker­skolene som har fått midler vil være et tilbud til doktorgradsstipendiater som har religion som tema for avhandlingen.

– Det er mange grunner til å forske på religion. Fra et humanistisk ståsted er det en viktig del av menneskets erfaring og kultur, sier Ellen Rees, forskingsdekan ved Humanistisk fakultet (HF), Universitetet i Oslo.

Hege Torp er avdelingsdirektør i Forskningsrådet. Hun opplever at det i løpet av de siste årene har det skjedd noe med humaniora (fag som blant annet teologi og filosofi) i Norge.

– Det har vært mye debatt, åpne møter og mobilisering i fagmiljøene.