Selv om både nordmenn og portugisere liker bacalao, stopper mange av likhetene der. Portugal var nemlig et diktatur og isolert fra omverden over store deler av 1900-tallet. Isolasjonen gjorde likevel at landet lenge ble skjermet fra narkotika.