Tidligere har toppmøtene mest av alt dreid seg om å bli enige om felles klimamål.