– Det er viktig å tørre å gjøre ting på en ny måte. Skal vi klare å gjøre et godt valg i 2021, må vi tenke nytt. Inspirasjon utenfra er viktig, sier Kjell Ingolf Ropstad om valget av ny generalsekretær.