Busch Thor leder Kristdemokraterna (KD) som gjorde det reneste valgmirakelet for to år siden: KD var nederlagsdømt under sperregrensen bare få uker før valget, men velgerne løftet dem til langt over seks prosent.