Et årelangt og omfattende arbeid blir offentlig etter statsråd: «Religionsministeren» har klar en omfattende pakke til Stortinget med ny felles lov og støttesystem for alle tros- og livssynssamfunn, egen stortingsmelding om livssynspolitikk og noe som hittil er topphemmelig: