– Opplysningsvesenets Fond (OVF) er ingen «Sareptas krukke», ingen uuttømmelig kilde til penger. Avkastingen er langt fra nok til å redde de historiske kirkebyggene som står og forfaller. Det er kirkens penger regjeringen vil bruke til å avlaste kommunenes lovfestede vedlikeholdsansvar. Staten må gå inn med friske penger.