Nær 14 år etter at KrFs Valgerd Svarstad Haugland var kirke- og kulturminister i Bondevik 2-regjeringen, vil statsrådsposten med ansvar for kirke-, tros- og livssynspolitikk igjen ligge hos KrF.