Fredag la statsråd Kjell Ingolf Ropstad (KrF) frem stortingsmeldingen om Opplysningsvesenets fond (OVF) og ny lov om tros og livssynssamfunn (trossamfunnsloven).