Sjå her, slik gjer du det. Brynhild Samuelsen hjelper Ingrid Skårland med nokre broderisting. På timeplanen står kunst og handverk. Samuelsen er rektor og Skårland er elev ved den private grunnskulen Tryggheim Strand i Rogaland.