– Det skjer en kompensasjon når gamle ritualer forsvinner. Da etableres det nye riter. Folk har behov for symbolske handlinger og markeringer av viktige overganger i livet, sier Olaf Aagedal, forsker ved Institutt for kirke-, religions og livssynsforskning (KIFO).