– Det er ikke forkynnere med ekstreme holdninger som skaper terrorister. Bildet er utrolig mye mer komplisert. Å nekte slike predikanter innreise til landet kan i stedet virke bekreftende på opprørsk ungdom som mener det foregår en krig mellom islam og Vesten, sier ekstremismeforsker Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus.