Nyheter

– Det er ikke forkynnere med ekstreme holdninger som skaper terrorister. Bildet er utrolig mye mer komplisert. Å nekte slike predikanter innreise til landet kan i stedet virke bekreftende på opprørsk ungdom som mener det foregår en krig mellom islam og Vesten, sier ekstremismeforsker Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Denne uken innførte den danske regjeringen innreiseforbud for seks religiøse forkynnere som betegnes som hatpredikanter. Fem av dem er muslimer, én kristen. Forbudet begrunnes med «hensynet til offentlig orden».

Også i Norge vurderes svartelisting, kunne innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) opplyse til Vårt Land i går.

LES OGSÅ: Justis- og beredskapsdepartementet vurderer svartelisting av ‘hatpredikanter’