– På dette feltet, barnefattigdom, er det mange aktørar, og lite samla rapportering. Stortinget får ikkje eit rett bilete av korleis det eigentleg står til, seier Therese Johnsen til Vårt Land, og legg til: