I fjor ba bystyret i Bodø rådmannen utrede om byen kunne bli «pilotby» for ansettelse av ureturnerbare papirløse. Rådmannen konkluderte med nei. Rådmann Rolf Kåre Jensen vurderte at sannsynligheten for at kommunen ville få lov fra Justis- og beredskapsdepartementet var liten.