Om lag 40 personer har vært engasjert i Den katolske kirkes arbeid med å få bekreftet og avkreftet medlemskap hos de 69.000 personene som var oppført i registeret uten aktivt å ha meldt seg inn.