Bistandsforsker og nå fagdirektør i bistandsdirektoratet ­Norad, Øyvind Eggen, mener det er god grunn til å tro at fadderbistand virker. Men han ­synes det er noe paradoksalt over at folk, som ellers mener hjelpe- og bistandsorganisasjoner bør ha så lave administrasjonskostnader som mulig, liker fadderordninger med personlige brev og bilder så godt.