– Det var to personer som kunne stoppet praksisen. Den ble stoppet umiddelbart da den sprakk i media, så det sto ikke på evnen, men på viljen, fortalte en tidligere ansatt i Oslo tingrett under medlemsjukssaken.