Hvordan bli rettferdig for Gud? Det var Martin Luthers brennende spørsmål, og bakgrunnen for tesene han slo opp på kirkedøra for 499 år siden.