Nyheter

Konklusjonen er det Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) som formulerer etter å ha behandlet en klagesak fra en lege som søkte fem jobber på ett sykehus, uten å få ett jobbtilbud.

Ombudet sier at sykehuset «handlet i strid med forbudet mot indirekte diskriminering på grunn av religion, jf. diskrimineringsloven om etnisitet».

– Her har ombudet gjort jobben sin. Sykehuset har begått et grovt overtramp, sier generalsekretær Magnar Kleiven i Norges Kristelige Legeforening (NKLF). Foreningen har ikke vært involvert i den konkrete klagesaken.

SE DIREKTE FRA ARENDALSUKA: Religionsdebatt i regi av Vårt Land med tidligere Jesus-soldat Rut Helen Gjævert