Konklusjonen er det Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) som formulerer etter å ha behandlet en klagesak fra en lege som søkte fem jobber på ett sykehus, uten å få ett jobbtilbud.