Et halvt år etter at rituell omskjæring ble en lovfestet rettighet i regi av offentlige sykehus, har samtlige regionale helseforetak innført lovverket på sykehusene sine. Unntaket er Helse Nord. Her blir alle henvist til St. Olavs Hospital i Trondheim.