Samfunnsviteren Timothy Lenz mener demokratene i denne perioden er blitt oppfattet som et stadig mer sekularisert parti.