De fleste religiøse i Norge mener troen kan leve side om side med en tro på vitenskapen. Og blant mindretallet som noen ganger kan oppleve at det er en konflikt, er det fortsatt slik at de fleste av disse heller tror på svaret fra vitenskapen – enn svaret fra religionen.