Religiøs ekstremisme og terrorisme har preget nyhetsbildet verden over siden milleniumskiftet. Der islamistiske grupper som al-Qaida mener at Vesten fører krig mot den muslimske verden, hevder høyreradikale i Europa og USA at de kjemper for å bevare «kristne verdier» mot en islamsk invasjon.